Polítiques de Discapacitat

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2018

  • Actualitzat:
  • Creat:

Manifest del PSC commemoratiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

APODERAMENT DE LES PERSONES AMB DISCAPACITAT,
TREBALLANT PER EL SEVA INCLUSIÓ I IGUALTAT

Com cada 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, volem sumar-nos a la seva commemoració manifestant el nostre compromís i suport a les persones amb discapacitat i els moviments i entitats socials que les representen. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya volem continuar contribuint per promoure, protegir i assegurar el gaudiment ple de tots els drets humans i llibertats fonamentals amb respecte i consideració a la dignitat humana, defensat una societat més inclusiva i socialment més justa. Per aquest motiu, continuarem estant al costat de les persones amb discapacitat i les entitats socials que vetllen pel col·lectiu, per lluitar contra la seva discriminació i a favor de la igualtat, la llibertat i la integritat, promovent una cultura de les capacitats.

Actualment moltes persones amb discapacitat han viscut i segueixen vivint sota l'estigma de la falta de capacitats i des de la societat encara se'ls contempla com a ciutadans menors, de segona classe, incapaces d'exercir els seus drets i de ser conscients de la seva plena ciutadania.

Tal com ens recorda les Nacions Unides, les persones amb discapacitat són la “minoria més àmplia del món” que, actualment, representen més de mil milions (el 15%) de persones en tot el món. Aquest sector de la població té menys oportunitats econòmiques, pitjor accés a l’educació i taxes de pobresa més altes. Tot això és degut, principalment, a la falta de serveis que els hi pugui facilitar la vida, com l’accés a la informació o al transport, i perquè tenen menys recursos per defensar els seus drets.

Això fa que s'enfrontin dia a dia a barreres socials que dificulten l'exercici dels seus drets en igualtat de condicions que la resta, i posa de manifest una falta d'oportunitats en tots els àmbits de la seva vida. A mesura que aquestes persones tenen majors necessitats de suport, aquestes barreres es multipliquen i les seves oportunitats de viure una vida en igualtat d'oportunitats que la resta es veuen reduïdes exponencialment.

Enguany, el lema triat internacionalment se centra en “Apoderament de les persones amb discapacitat, treballant per la seva inclusió i igualtat”. Treballar i col·laborar per garantir el dret en condicions d'igualtat; en l'accés a possibilitats que les ajudin a adquirir els coneixements i aptituds necessaris per participar plenament en la societat; a aconseguir l'ocupació plena i garantir un treball decent; a potenciar i promoure la inclusió social, econòmica i política; i a proporcionar accés a sistemes de transport segurs, assequibles, accessibles i sostenibles.

Si eliminem els molts obstacles que les persones amb discapacitat es troben en qualsevol àmbit de la vida quotidiana, aquestes podrien participar activament i productivament en la vida social i econòmica de les seves comunitats, municipis o ciutats.

Si parlem d'economia social podríem dir que la inserció laboral de les persones amb discapacitat és actualment, i continua sent, un dels grans reptes per resoldre. Les persones amb discapacitat s'incorporen tard al mercat de treball i en molts casos no arriben a incorporar-se mai. Les taxes d'ocupació són molt inferiors a les de la població en general, malgrat haver demostrat que es pot tenir un paper important en l’economia i la generació de riquesa per al país.

Les empreses i entitats de l'Economia Social, que es caracteritzen per una sèrie de principis entre els quals cal destacar la valorització de l'ésser humà i la generació de valor social per sobre dels resultats econòmics o financers, incorporen “un percentatge molt superior” de persones amb discapacitat en les seves plantilles (el 6,2% dels treballadors) en comparació amb  la resta d'empreses mercantils (l'1,7%).

En aquest sentit el col·lectiu ha d'ajudar, facilitar i col·laborar-hi perquè aquestes empreses exerceixin com a referents positius per al conjunt de l'economia social, així mateix les empreses i entitats de l'economia social han de seguir avançant cap a una major presència de persones amb discapacitat

Aquest any volem fer una menció especial a la situació que viuen les dones amb discapacitat. El col·lectiu de les dones està patint una greu situació. Si hi afegim una discapacitat, els problemes augmenten a una magnitud insostenible. Les dones amb discapacitat representen el 60% de la població mundial que tenen alguna discapacitat, i conviuen amb situacions de major risc de vulnerabilitat en tots els àmbits. També viuen la doble exclusió per ser dones i per tenir una discapacitat, un fet que dificulta la seva inclusió en els àmbits laborals, educatius i d'accés a serveis. Concretament volem denunciar la situació que viuen un gran nombre de dones amb discapacitat en relació a la violència masclista ja que moltes són víctimes i tenen quatre vegades més risc de patir violència sexual que una dona sense discapacitat.

S’ha de continuar treballant per garantir que les persones amb discapacitat coneguin i defensin per si mateixos els seus drets. Apostem per una societat justa i solidària que els recolzi en l'assoliment d'entorns inclusius que afavoreixin la igualtat d'oportunitats, l'apoderament i l'exercici de la seva plena ciutadania durant tota la seva vida, siguin quals siguin les seves necessitats i característiques específiques.

Un recent compromís per la inclusió i igualtat és l'aprovació, per part de la Comissió Constitucional del Congrés, de la reforma de la Llei Orgànica de règim electoral general (LOREG) per atorgar el dret a poder votar a totes les persones amb discapacitat sense exclusions, seguint el camí marcat des de Nacions Unides des que es va pronunciar en relació a eliminar qualsevol tipus de discriminació per raó de discapacitat.

Amb aquesta mesura serem el vuitè país d'Europa on no se suprimeixi la voluntat de les persones amb discapacitat, i no es pugui restringir el dret al vot de les persones amb discapacitat intel·lectual. Una iniciativa en què els socialistes vam ser padrins a l'Assemblea de Madrid i que és un compromís personal del president del Govern Pedro Sánchez.

Per tot això, des del Partit dels Socialistes de Catalunya estarem sempre al costat de les persones amb discapacitat, dels moviments socials i les entitats que les representen per continuar lluitant i afavorir una cultura de les capacitats que treballi per la defensa dels drets de totes persones independentment de les seves capacitats, perquè els drets són inherents a tots els éssers humans.

“No ens deixarem ningú enrere;  defensar els sectors més febles de lasocietat forma part de la nostra raó d'existir, del nostre ADN”

Fitxers adjunts:

Paraules clau: