Polítiques de Discapacitat

El PSC retorna els drets laborals a les persones amb discapacitat

  • Actualitzat:
  • Creat:

Raúl Moreno reclama no posar en perill els llocs de treball als CET i posar en marxa un fons de 30M€ per garantir els drets dels treballadors i evitar tensions de tresoreria.

El Portaveu de polítiques socials del grup parlamentari socialista, Raúl Moreno, ha presentat aquesta tarda una moció sobre els Centres Especials de Treball (CET) “en la que demanem que es compleixi la Llei estatal i dotar de més ajudes a les persones amb discapacitat, afavorint-ne la inserció a l’empresa ordinària i reforçant la presència dels CET en els contractes públics”.

Durant la seva intervenció, Moreno ha volgut posar èmfasi en què la moció aprovada insta el Govern a destinar els recursos necessaris per garantir la subvenció del 50% del Salari Mínim Interprofessional a tots els treballadors i treballadores amb discapacitat dels CET de Catalunya, així com el 75% del SMI per al col·lectiu d’especials dificultats, i exigeix eliminar els topalls establerts des de 2011 que deixaven fora de subvenció les noves contractacions. 

La moció també reclama al Govern posar en marxa un fons de rescabalament de 30 milions d’euros per garantir els drets dels treballadors i evitar tensions de tresoreria dels CET, incorpora la necessitat de negociar, parlar i acordar amb el sector les línies de subvenció encara pendents "per no enfrontar el propi sector pel pressupost", i reclama al Govern espanyol recursos suficients per a la subvenció del 50% del SMI pels treballadors dels CET a Catalunya

“No tindrem un veritable model d’inserció laboral per a les persones amb discapacitat sense un fort sistema d’inclusió en l’empresa ordinària" ha denunciat el diputat socialista "I com que no el tenim actualment no podem retallar el SMI ni posar en perill els llocs de treball als CET”.