Polítiques de Discapacitat

Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat 2017

  • Actualizado:
  • Creado:

Manifest del PSC commemoratiu del Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat

UNA SOCIETAT MÉS INCLUSIVA PER A LES PERSONES AMB DISCAPACITAT

 

Com cada 3 de desembre, Dia Internacional de les Persones amb Discapacitat, volem sumar-nos a la seva commemoració manifestant el nostre compromís i suport amb les persones amb discapacitat i els moviments i entitats socials que les representen. Des del Partit dels Socialistes de Catalunya volem continuar contribuint per promoure, protegir i assegurar el gaudiment ple de tots els drets humans i llibertats fonamentals amb respecte i consideració a la dignitat humana,  defensat una societat més inclusiva i socialment més justa. Per aquest motiu, continuarem estant al costat de les persones amb discapacitat i les entitats socials que vetllen pel col·lectiu, per lluitar contra la discriminació i a favor de la igualtat, la llibertat i la integritat,  promovent la cultura de les capacitats.


A Catalunya hi ha aproximadament un 7% de persones amb discapacitat, un 87% de les quals l'han adquirit durant la seva vida i on una de cada dues persones tenen més de 55 anys. Les persones amb discapacitat són un col·lectiu important i no homogeni de ciutadans i ciutadanes amb iguals drets que la resta de la població. És per això que quan parlem de discapacitat, hem d'atendre també altres variables com l'edat, el nivell de formació, el gènere, etc., ja que quan parlem de persones amb discapacitat totes aquestes variables són transversals als diferents àmbits polítics (laboral, educació, esport i cultura, violència de gènere, etc.) on podem incidir com a partit generant, d'aquesta forma, oportunitats reals d'inclusió i lluitar per la seva no discriminació en la societat.

Enguany hem apostat per treballar i col·laborar per la conscienciació de la societat en la importància d'aconseguir la plena accessibilitat en el nostre entorn, ja que el pròxim 4 de desembre és el límit perquè tots els productes, béns, entorns i serveis siguin accessibles tal com diu la Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i la seva Inclusió Social.


Tot i que s'ha avançat en matèria d'accessibilitat en els últims anys, es continua sense elaborar el reglament de la Llei 13/2014, del 30 d'octubre, d’accessibilitat i per tant, encara es donen situacions de desigualtat i vulneració dels drets de les persones amb discapacitat. Més de mig milió de persones amb discapacitat reconeguda a Catalunya continuen trobant barreres físiques, comunicatives i socials per accedir al món laboral, l'educació i la formació professional, al transport públic, al comerç de proximitat, a bars i restaurants, activitats esportives, així com per a participar en les diferents activitats que s'organitzen des del seu municipi, atès que aquests obstacles impedeixen la participació plena i efectiva d'una part de la ciutadania. No hem d'oblidar que el que incapacita les persones no és la seva discapacitat, sinó la societat i l'entorn que l'envolta. En funció de com l'entorn estigui dissenyat, les persones, en el seu conjunt, podran desenvolupar la seva vida amb total llibertat i això és fonamental per aconseguir una societat més justa i igualitària.

També volem aprofitar l'ocasió per donar tot el nostre suport i denunciar la greu situació econòmica que pateixen moltes entitats del sector, especialment aquelles que tenen un conveni o concert signat amb la Generalitat. La greu crisi econòmica i de finançament que estem patint per culpa de la difícil situació que travessa Catalunya està repercutint en el funcionament ordinari de les entitats,  que estan veient com han de suspendre l'atenció i els serveis destinats als seus usuaris i inclús plantejar-se la continuïtat laboral dels seus treballadors. En aquest sentit,  cal remarcar especialment la preocupant situació dels Centres Especials de Treball (CET), que ocupen a més de quinze mil persones amb discapacitat.


Els CET es van crear per generar ocupació de persones amb discapacitat que no podien incorporar-se al mercat de treball ordinari. El compromís i els esforços realitzats pels CET pel manteniment i la creació d'ocupació resulta insostenible perllongar-ho per més temps si continua aquesta paràlisi del finançament. És per això què, per evitar el risc de pèrdua d'un elevadíssim nombre de llocs de treball de persones amb discapacitat, concretament més de 6.000 llocs, i la supervivència dels mateixos CET, cal treballar conjuntament per trobar els ajustos necessaris per solucionar aquesta difícil situació i fer-ho junts sense deixar de banda el sector, ja que en aquests moments són un sector captiu per decisions que els afecten directament i en les quals no poden participar, tenint poca capacitat de resposta a tantes decisions que els resulten transcendentals.


L'ocupació de persones amb discapacitat és un actiu que està entrant en una menysvaloració que els impedeix aconseguir els nivells de competitivitat exigits per les condicions econòmiques i financeres que obliga el mercat. A la pràctica, aquestes condicions suposen la impossibilitat de noves contractacions de persones amb discapacitat. Els ajuts públics són imprescindibles per a la creació i manteniment dels llocs de treball i el suport personal dels treballadors amb discapacitat, i encara més per a aquests col·lectius amb necessitats específiques diferenciades respecte al global de la discapacitat.


Per tots aquests motius,  des del Partit dels Socialistes de Catalunya estarem sempre al costat de les persones amb discapacitat, dels moviments socials i les entitats que les representen per continuar lluitant i afavorir una cultura de les capacitats que treballi  per la defensa dels drets de totes persones independentment de les seves capacitats perquè els drets són inherents a tots els éssers humans.

 

La igualtat d'oportunitats ens fa iguals en drets

Ficheros adjuntos: